• Блог
  • Правильне зберігання зерна в зерносховищі

Правильне зберігання зерна в зерносховищі

Зберігання зерна

Мало чи не кожен аграрій знає: не той урожай, що в полі, а той що в коморі. Та навіть коли збіжжя уже в сховищі існують ризики втрат, які можуть сягати навіть до 70% від загального обсягу через невідповідні умови зберігання зерна. Тому цей процес необхідно ефективно організувати, щоб не втрачати прибутки, коли комори уже наповнені новим урожаєм.

Вплив вологості на якість зерна

Во­логість – виз­на­чаль­ний по­каз­ни­к ефективної технології збе­рігання зер­на в зерносховищах. Аграрії несуть значні витрати, щоб цей показник не досяг критичного значення, коли можна втратити вже готовий урожай.

За прийнятних умов зберігання зерна на елеваторах, його вологість не повинна бути вища, ніж допустима. Цей показник становить 12-16% відповідно типу культури та терміну знаходження збіжжя у сховищі. Так, для зернових злакових, які зберігаються до 1 року допустима вологість – 14-15%, для зернобобових – 15-16% та для олійних – 6-8%.

Технологічно допустима вологість залежно від терміну зберігання зерна, %

Зерно

Зберігання

до 1 року

більше 1 року

Пшениця, жито, ячмінь, гречка

14-15

13-14

Овес, рис

13-14

13-14

Кукурудза, просо

14-15

12-13

Горох

15-16

14-15

Соняшник, ріпак

6-8

-

Ефективна технологія зберігання зерна передбачає визначення стану його активної життєдіяльності та організмів, які знаходяться в зерновій масі. Їх розвиток характеризується появою невеликої кількості вільної вологи, яка з'являється якщо перевищено допустиме значення на 0,5-1%.

Добре зберігається сухе зерно, тобто таке, яке має вологість нижчу від допустимої на 1-2%. При зберіганні середньо-сухого зерна з'являється небезпека посилення інтенсивності дихання і розвитку мікроорганізмів та комах. Тобто можливість зберігання такого збіжжя, а тим більше вологого, обмежена. Зерно, вологість якого перевищує критичну на 2-3% починає швидко втрачати якісні показники.

Стан зерна за вологістю, %

Зерно

Сухе

Середньо-сухе

Вологе

Пшениця, жито, ячмінь, гречка

14

15,5

17

Овес

14

16

18

Просо

13

15

17

Кукурудза

14

16

18

Горох, квасоля

16

18

20

Соняшник, льон

11

13

14,5

Величину вологості зерна зернових, зернобобових та олійних культур визначають повітряно-тепловими стандартними методами. Для швидкого визначення вологості зерна (протягом декількох хвилин) використовують прилади – вологоміри, які працюють за принципом електропровідності. На їх показники істотно впливає рівномірність розподілу вологи й наявність різних домішок у зерновій масі.

Вологість також визначає кінцеву вартість партії зерна. Так, за кожен відсоток даного показника вищий від допустимого зменшують фізичну вагу даного обсягу і, як результат, знижується загальна сума. Як­що вологість ниж­ча – нарахову­ють над­бав­ку в розмірі 1% за відсо­ток зни­жен­ня.

Основні способи контролю зберігання зернових культур

Крім вологості варто контролювати вплив інших факторів на стан зерна, яке знаходиться в приміщеннях для зберігання. Неналежні умови можуть спричинити розвиток шкідливих мікроорганізмів і шкідників, та, в результаті, псування зерна. Проте вплив негативних факторів можна контролювати спеціальними способами: аерацією, вентилюванням, охолодженням, хімічним знезараженням та консервуванням.

Характеристика способів контролю зберігання зерна

Категорія

Вологість

Метод контролю зберігання

Спосіб контролю зберігання

Призначення зерна

Сухе

Не вище допустимого значення

Відкритий, обмежений простір, герметизація

Аерація, вентилюван ня, охолоджен ня, знезаражен ня, протравлен ня, консервуван ня

Насіння, зерно продовольче, кормове, технічне

Вологе

На 2-3% вище

Обмежений простір, герметизація

Охолоджен ня, хімічне консервуван ня

Зерно продовольче, кормове, технічне

Сухе

Вище 3%

Герметизація

Природне і хімічне консервуван ня

Зерно кормове

Аерація

Аерація зерна – провітрювання пасивне чи штучне, яке запобігає поширенню продуктів розпаду зеленої маси. Це може бути діоксид вуглецю, водяна пара або етилен, які негативно впливають на стан зерна та розповсюджують шкідливі мікроорганізми. Провітрювання – це своєрідне оздоровлення, яке сприяє кращому захисту на довгий час. Такий спосіб контролю зберігання зерна в складах допомагає ефективно захистити урожай до дати його реалізації.

Вентилювання

Вентилювання – продування зернової маси повітрям. Цей спосіб контролю зберігання зерна застосовують якщо наявна вологість більша за допустиму. В такому разі його підсушують. За допомогою вентилювання також охолоджують зерно та насичують оксигеном, що, в свою чергу, створює належні умови зберігання. Даний спосіб передбачає встановлення вентиляційних систем для приміщень, де зберігають зерно.

Охолодження

Охолодження – продування зерна холодним повітрям за допомогою вентиляційних систем чи холодильних установок. Цей спосіб забезпечує оздоровлення зернових мас та збереження на тривалий період у відмінному стані. Завдяки охолодженню шкідливі мікроорганізми не розвиваються, а в разі наявності – зникають. На шкідників даний метод також має негативний вплив, тому його застосування є універсальним способом збереження кращого стану зерна.

Хімічне знезараження

Хімічне знезараження – пригнічення або знищення шкідників та шкідливих мікроорганізмів за допомогою хімічних речовин. Продукти розпаду зеленої маси зерна створюють умови для розвитку шкідливих організмів, які негативно впливають на стан зернової маси. Коли попередні способи, які оздоровлюють зерно не можуть допомогти, потрібно використовувати радикальні варіанти. Знезараження хімічно активними речовинами здійснюють різними методами:

  • фумігація зернової маси;
  • газація приміщень;
  • обприскування розчинами;
  • розкладання пігулок.

Такий спосіб ефективно застосовувати ще до потрапляння врожаю в ангари для зберігання зерна.

Консервування

Консервування – стан зернової маси, коли зупиняється діяльність ферментів зародка й шкідливих мікроорганізмів. Даний спосіб запобігає пошкодженню і зігріванню вологого зерна та зменшує втрати поживних речовин. Законсервована маса перебуває в стані анабіозу, коли зупиняються будь-які біологічні зміни. Крім того, зупиняється дихання зерна під час зберігання і розвиток шкідливих мікроорганізмів.

Режими зберігання зерна

Значний вплив на зберігання зерна здійснюють зовнішні фактори, насамперед, температура та кисень. Мікроорганізми та комахи активно розвиваються у середовищі, в якому перевищені допустимі норми вологості. Тому варто досконало організувати режими зберігання зерна, щоб у приміщенні постійно підтримувати обрані умови. Серед них дієвими є сухий, охолоджений стан та без доступу повітря.

Сухе зберігання зерна

У сухому зерні відсутня вільна волога, яка може спричинити розвиток мікроорганізмів. У такому режимі біологічні процеси майже не відбуваються. Сухе зерно найкраще зберігається на довгий період, проте потрібно постійно контролювати та підтримувати такий стан зернової маси.

В охолодженому стані

Зберігання зерна в охолодженому стані ґрунтується на принципі термоанабіозу – консервування за низької температури. В таких умовах зупиняється розвиток мікроорганізмів та життєдіяльність кожної зернини. Температура зернової маси не повинна перевищувати +10°С. Крім того, негативно впливає різкий перепад температур, особливо в міжсезонний період. Даний режим зручно використовувати коли не має можливостей висушити зерно за короткий час, у такому разі можна зберігати масу в охолодженому стані.

Без доступу повітря

В основі режиму без доступу повітря принцип аноксианабіозу – самоконсервування: бункер для зберігання зерна наповнюють вуглекислим чи іншими газами, або створюють умови вакууму. Мікроорганізми та комахи припиняють свій розвиток у зерновій масі за відсутності кисню. А зерно, в свою чергу, добре зберігає якісні показники, які цінні для подальшої його переробки. Проте за таких умов не можна зберігати посівні партії, так як насіння втрачає свою схожість.

Способи зберігання зернових

Виробники використовують різні способи зберігання зерна. Їх вибір залежить від обсягів вирощеного урожаю та конструктивних особливостей приміщень. Так, сховище зернаможе бути відкрите і закрите. Перший варіант підходить для щойно зібраного врожаю. Відкритий спосіб – тимчасове зберігання зернау вигляді буртів чи траншей. Закритий – передбачає тривале розміщення збіжжя в бетонних складах чи металевих силосах.

Бурти

Бурт – розміщення зерна насипом чи в тарі на відкритій території господарства, інколи під навісом. Такий спосіб частіше використовують вимушено для зберігання свіжого урожаю чи за відсутності зерносховищ. Насип формують таким чином, щоб можна було накрити зернову масу, але тільки з допустимою вологістю. Недоліком зберігання зерна в буртах є вплив зовнішнього середовища на його стан, тому з’являється висока вірогідність збільшення вологи чи поширення шкідників та шкідливих мікроорганізмів, так як складно контролювати дані фактори у відкритих умовах.

Траншеї

Траншея – спосіб зберігання зернабез доступу кисню. Його частіше використовують для виробництва кормів. Зберігати в траншеях посівний матеріал взагалі неможливо – це головний недолік. У таких умовах зернова маса практично перетворюється на силос, який використовують на корм худобі.

Бетонний склад

Бетонний склад зберігає великі обсяги зерна в належних умовах надовго. Це один із кращих та надійних матеріалів для створення зерносховища. В таких складах краще зберігається збіжжя вимогливе до температури. Наприклад, зерно олійних культур, яке не витримує спекотних умов. Склад із бетону експлуатують тривалий період, до його руйнації. Даний матеріал не вбирає вологу і не нагрівається – ідеально підходить для зберігання зерна. Але будівництво такого зерносховища коштує дорого.

Металевий силос

Ме­та­ле­ві ємності для зберігання зерна користується значним попитом у вітчизняних аграріїв серед інших способів. Такі зерносховища швид­ко будують на ос­нові готових конструкцій. Металеві силоси для зберігання зерна зазвичай встановлюють без твердої поверхні для підтримки ваги структури. Вентиляція в них ефективніша і набагато простіша, ніж в бетонних складах. Зберігання зерна в силосах із металу в перерахунку на площу коштує дешевше, порівняно з іншими способами.

По можливості сільгоспвиробники очікують вигідного періоду реалізації збіжжя, тому тримають новий урожай у зерносховищах чи на відкритій території. Так як зернова маса складається з комплексу живих організмів, які негативно впливають на стан зерна, варто особливо контролювати належні умови зберігання. Збудувати приміщення – це тільки пів справи, без постійного контролю режиму в зерносховищі можна недорахувати значні обсяги збіжжя. Тож щоб не втратити урожай, який вже в коморі слідкуйте за ним не менш ретельно як за тим, що в полі.

Зворотний зв’язок

+380

+380
Ваш номер телефону*

Що вас цікавить?

Контакти

Телефон:
Електронна пошта:
Соціальні мережі: