Our contacts

Ukraine, Zaporozhye / Nikolaev

Zaporozhye,11, Y. Novitskogo, str./ Nikolaev, 25, Nikolskaya, str., office 6
+38 (061) 214 96 69 / +38 (050) 315 24 66 +38 (061) 214 96 69 office@ambarexport.ua

Ukraine, Kiev

71, M. Lomonosova str., 2 floor
+38 (044) 391 44 42 office@ambarexport.ua

write to us

Enter all required fields Message sent